Protectia datelor

Protectia datelor DS card + drive GmbH

Suntem încântați de vizita dvs. pe site-ul nostru și de interesul dvs. pentru firma DS card + drive GmbH și serviciile noastre.

Protecția și securitatea datelor clienților și utilizatorilor noștri sunt importante pentru noi. Următoarea declarație privind protecția datelor vă oferă orientări privind informațiile colectate în timpul vizitei dvs. pe site-ul nostru internet și elementele acestor informații utilizate și, după caz, modalitatea de utilizare a acestora.

Domeniul de aplicare

Această declarație de protectia datelor se aplică ofertelor internet ale firmei DS card + drive GmbH. Declarația nu este valabilă pentru ofertele internet ale altor furnizori de servicii, la care se ajunge printr-un simplu link.

1. Numele și datele de contact ale persoanelor responsabile pentru prelucrare, precum și a celor responsabile cu protecția datelor în cadrul companiei 

Această informație de protecția datelor este valabilă pentru prelucrarea datelor de către:

Autoritatea responsabilă:

DS card + drive GmbH
Cuxhavener Str. 42/44
D-28217 Bremen, Germania
E-mail: marketing@ds-bremen.de
Telefon: +49 (0)421 396 99 0

Autoritatea responsabilă pentru protecția datelor în compania Diersch & Schröder GmbH & Co. KG și al DS card + drive GmbH este firma Krüger Datenschutz und Datensicherheit, Weserhöhe 49, 32469 Petershagen, respectiv pe adresa de e-mail datenschutz@ds-bremen.de.

2. Colectarea și stocarea datelor cu caracter personal, precum și modul și scopul utilizării acestora

a) În timpul vizitării site-ului internet
La apelarea site-ului nostru internet www.carddrive.de, browser-ul utilizat pe echipamentul dvs. terminal va trimite automat informații serverului site-ului nostru internet. Aceste informații sunt stocate temporar într-un așa-numit fișier de tip jurnal. În acest timp, următoarele informații vor fi colectate fără contribuția dvs., și stocate până la ștergerea automată a acestora:

 • adresa IP a computerului solicitant,
 • data și ora accesului,
 • numele și URL-ul fișierului solicitat,
 • site-ul internet de unde se inițiază accesul (URL de referință), browser-ul utilizat și, după caz, sistemul operațional al computerului dvs., precum și numele furnizorului dvs. de acces.

  Datele menționate vor fi prelucrate de către noi în următoarele scopuri:
 • pentru asigurarea accesării fără probleme a site-ului internet,
 • pentru asigurarea unei utilizări confortabile a site-ului nostru internet,
 • pentru evaluarea securității și stabilității sistemului, precum și în alte scopuri administrative.
 • Baza juridică care permite prelucrarea datelor este articolul 6, alineatul 1, teza 1, litera f din Regulamentul general de protecția datelor. Interesul nostru legitim rezultă din scopurile noastre mai sus menționate pentru colectarea datelor. În nici un caz nu utilizăm datele colectate în scopul identificării persoanei dvs.

În plus, în timp ce vizitați site-ul nostru internet plasăm cookie-uri în computerul dvs. și folosim servicii de analiză. Mai multe explicații în acest sens veți găsi sub punctele 4 și 5 ale acestei declarații de protectia datelor.

b) La utilizarea formularului nostru de contact
Dacă aveți orice fel de întrebări, vă oferim posibilitatea de a ne contacta printr-un formular de contact disponibil pe site-ul nostru. În acest scop, trebuie să specificați o adresă de e-mail valabilă, pentru ca să știm de la cine vine solicitarea și pentru a putea răspunde la această solicitare. Alte informații pot fi oferite voluntar.

Prelucrarea datelor în scopul de a comunica cu noi se realizează pe baza articolului 6, alineatul 1, teza 1, litera a din Regulamentul general de protecția pe baza consimțământului dvs. liber.

Datele cu caracter personal colectate de către noi pentru utilizarea formularului de contact vor fi șterse automat după rezolvarea solicitării dvs.

c) La solicitare de ofertă online și la plasarea comenzilor din catalog
Dacă pe site-ul nostru internet plasați online o solicitare de ofertă și/sau o comandă din catalog, vom colecta diferite date necesare pentru rezolvarea solicitării. Toate datele dvs. cu caracter personal, pe care ni le-ați comunicat prin formularele disponibile pe site-ul nostru internet, vor fi colectate și prelucrate doar în scopul Regulamentului general de protecția datelor (pe baza articolului 6, alineatul 1, subalineat 1, litera a). Datele dvs. ne vor fi transmise prin e-mail prin furnizorul nostru. Fără consimțământul dvs. nu putem prelucra solicitarea dvs.

3. Prelucrarea datelor în scopuri publicitare

Detaliile următoare se referă la prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri publicitare. Regulamentul general de protecția datelor consideră că o astfel de prelucrare a datelor pe baza articolului 6, aliniatul 1, litera f) este posibilă în principiu și de interes legitim. Durata stocării datelor în scopuri publicitare nu se bazează pe principii rigide și se focusează pe întrebarea, dacă stocarea este necesară pentru o abordare cu caracter publicitar. De asemenea, în cadrul întreprinderii DS card + drive GmbH ne bazăm pe principiul conform căreia datele colectate în scop publicitar vor fi șterse după 90 de zile. Cum se procedează în cazul procedurii de opunere, veți afla sub punctul 4.3.

3.1 Scopurile publicitare ale firmei DS card + drive GmbH și ale terțe părți
Dacă ați încheiat un contract cu noi, veți fi înregistrat ca un client existent. În acest caz, vom prelucra datele dvs. poștale de contact fără consimțământul dvs. concret, pentru a vă trimite pe această cale informații despre noile produse și servicii ale firmei. Adresa dvs. de e-mail va fi prelucrată pentru a vă trimite, fără consimțământul dvs. concret, informații despre produse proprii, similare.

3.2 Publicitate orientată pe interes
Pentru ca să primiți doar informații despre care presupunem că prezintă interes pentru dvs., clasificăm profilul dvs. de client și îl completăm cu alte informații. În acest scop folosim atât informații statistice, cât și informații despre persoana dvs. (de exemplu datele de bază din profilul dvs. de client). Scopul nostru este de a vă trimite doar materiale publicitare orientate pe nevoile dvs. reale sau presupuse și pentru a nu vă incomoda cu materiale publicitare inutile.

3.3 Dreptul la obiecție
Împotriva prelucrării datelor în scopurile mai sus menționate puteți formula oricând și gratuit obiecţie, pentru canalul de comunicație respectiv, separat și cu efect pentru viitor. În acest scop, este de ajuns să ne trimiteți un e-mail sau o scrisoare poștală la datele de contact menționate în punctul 1.

După ce ați formulat o obiecție, adresa de contact respectivă va fi blocată în vederea prelucrării datelor în scop publicitar. Dorim să subliniem faptul că, în cazuri de excepție și după înregistrarea obiecției dvs. s-ar putea să mai trimitem temporar material publicitar la adresa dvs. Acest lucru depinde din punct de vedere tehnic de timpul de pregătire necesar anunțurilor publicitare și nu înseamnă că nu soluționăm obiecția dvs. Vă mulțumim pentru înțelegere.

4. Transmiterea datelor

Datele dvs. cu caracter personal vor fi transmise către terțe părţi doar dacă:

 • v-ați dat acordul în mod explicit conform articolului 6, alienatul 1, teza 1, litera a din Regulamentul general de protecția datelor,
 • transmiterea conform articolului 6, alienatul 1, teza1, litera f din Regulamentul general de protecția datelor este necesară pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unor drepturi în justiție și nu există motive pentru a presupune că aveți un interes puternic și legitim ca datele dvs. să nu fie transmise mai departe,
 • pentru cazul în care transmiterea datelor conform articolului 6, alineatul 1, teza 1, litera C din Regulamentul general de protecția datelor există o obligație legală, precum și
 • acest lucru este permis prin lege și conform articolului 6, alineatul 1, teza 1, litera b din Regulamentul general de protecția datelor este necesar pentru desfășurarea relațiilor dvs. contractuale.
 • Pentru a decide cu privire la stabilirea, implementarea sau încetarea relației contractuale, colectăm sau folosim și valori de probabilitate automate, care pot include, printre altele, și datele de adresa. "

  Informații detaliate despre partenerul nostru contractual, IHD, în sensul art. 14 DSGVO, și anume scopul activității, scopul stocării datelor locale, temeiul juridic, destinatarii datelor despre IHD, dreptul la autoinformare și dreptul la ștergere, corectare și profilare pot fi găsite la www .ihd.de / privacy / Artikel14.html

  Informațiile despre partenerii contractuali în domeniul agențiilor de raportare a creditelor pot fi găsite la: www.ihd.de/datenschutz#vertragspartner *

4.1 Transferul datelor către terțe părți - Coface
Noi transmitem datele în cazul unui risc de credit (numele, adresa, adresa de e-mail, 

detalii cu privire la companii și, eventual, date contractuale și de daună) în scopul verificării de bonitate sau a valabilitatii documente de plata și în scopul prelucrării de colectare a debitelor si creantelor către COFACE Debitorenmanagement GmbH, Isaac -Fulda-Allee 1, 55124 Mainz și, eventual, la alte agenții de colectare debite si creante care colaborează.

Baza legală a acestui transfer este articolul 6 alineatul (1) din DSGVO și articolul 6 alineatul (1) din DSGVO. Transmisiunea pe baza articolului 6 I f DSGVO poate fi facuta numai în măsura in care este necesară pentru exercitarea intereselor legitime ale companiei noastre și a intereselor sau a drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protecție a datelor cu caracter personal.

Informații detaliate privind partenerul nostru contractuale COFACE, în sensul articolului 14 DSGVO, astfel in scop de afaceri, în scopul stocării datelor locale, temeiul juridic, destinatarii datelor Coface, pentru dreptul individual la autoinformare și dreptul la eliminare și corectare precum și profilare, se gasesc la adresa de internet http : //www.coface.de/Home/Allgemeine-Informationen/Datenschutz

4.2 Transferul datelor către terțe părți - IHD
Transferăm datele dvs. în caz de risc de credit (nume, adresă, adresă de corespondență, informații despre companie și, dacă este cazul, date contractuale și revendicări) în scopul efectuării verificărilor de bonitate și verificării valabilitatii documentelor de plata și în scopul colectării debitelor si creantelor către IHD Gesellschaft für Kredit und Forderungsmanagement mbH, Augustinusstr. 11 B, 50226 Frechen și, eventual, către alte agenții de colectare debite si creante care colaborează.

Pentru scopul de a decide cu privire la stabilirea, implementarea sau încetarea relației contractuale, colectăm sau folosim și valori de probabilitate automate, care pot include, printre altele, și datele de adresă.

Baza legală a acestui transfer este articolul 6 alineatul (1) din DSGVO și articolul 6 alineatul (1) din DSGVO. Transferurile în temeiul articolului 6 din DSGVO pot fi făcute numai în 

măsura în care sunt necesare pentru protejarea intereselor legitime ale societății noastre și nu depășesc interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate care necesită protecția datelor cu caracter personal.

Informații detaliate despre partenerul nostru contractual, IHD, în sensul articolului 14 DSGVO, și anume scopul întreprinderii, scopul depozitării datelor locale, temeiul juridic, beneficiarii datelor din IHD, dreptul de autoinformare și dreptul la ștergere, corecție și profilare pot fi găsite la https : //www.ihd.de/datenschutz/Artikel14.html

Informațiile despre partenerii lor contractuali în domeniul agențiilor de raportare a creditelor pot fi găsite la: https://www.ihd.de/datenschutz/#vertragspartner

4.3. Protecția minorilor
Acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal poate fi oferit doar de o persoană adultă. Pentru serviciile societății informaționale acordul unui copil este permis doar după atingerea vârstei de 16 ani, conform articolului 8 din Regulamentul general de protecția datelor.

5. Cookie-uri

Pe site-ul nostru sunt plasate cookie-uri. Acestea sunt fișiere mici, pe care browser-ul dvs. le generează automat și care sunt stocate pe echipamentul dvs. terminal (laptop, tabletă, telefon inteligent sau altele) în timp ce vizitați site-ul nostru internet. Cookie-urile nu afectează negativ echipamentul dvs. terminal, nu conțin viruși, virus Troian sau alte programe ostile.

Un cookie conține informații care se generează în legătură cu echipamentul terminal utilizat. Acest lucru nu înseamnă însă că astfel primim informații directe despre identitatea dvs.

Utilizarea cookie-urile servește pe de o parte pentru a face mai plăcută utilizarea ofertei noastre pentru dvs. Astfel plasăm așa-numite cookie-uri de sesiune, pentru a recunoaște că dvs. ați vizitat deja anumite pagini ale site-ului nostru internet. Acestea se șterg automat după părăsirea site-ului.

În plus, plasăm și cookie-uri temporale pentru optimizarea ușurinței utilizării, care sunt stocate pentru o durată specificată pe echipamentul dvs. terminal. Dacă vizitați din nou site-ul nostru internet pentru a beneficia de serviciile noastre, se recunoaște automat că ați fost deja la noi, alături de datele introduse și setările efectuate, pentru a nu fi necesar să le introduceți încă o dată.

Pe de altă parte, plasăm cookie-uri pentru a evalua utilizarea site-ului nostru internet din punct de vedere statistic și pentru optimizarea ofertei noastre pentru dvs. (vezi punctul 5). Aceste cookie-uri ne permit să recunoaștem automat dacă ați fost deja la noi, când reveniți pe site-ul nostru. Aceste cookie-uri vor fi șterse automat după o perioadă definită.

Datele prelucrate de cookie-uri sunt pentru scopurile menționate, ele necesare pentru protejarea intereselor noastre legitime, precum și ale terței părți, conform articolului 6, aliniatul 1, teza 1, litera f din Regulamentul general de protecția datelor.

Cele mai multe browser-e acceptă automat cookie-urile. Totuși, puteți configura astfel browser-ul dvs., ca să nu fie salvat nici un cookie pe computerul dvs., sau să apară mereu o înștiințare înainte de plasarea unui cookie. Dezactivarea completă a cookie-urilor poate avea ca urmare, să nu puteți folosi toate funcțiile site-ului nostru internet.

6. Instrumente de analiză

a) Instrumente de urmărire a datelor
Măsurile de urmărire a datelor prezentate mai jos și aplicate de noi vor fi efectuate pe baza articolului 6, alineatul 1, teza 1, litera f din Regulamentul general de protecția datelor. Cu ajutorul măsurilor de urmărire a datelor dorim să asigurăm adaptarea site-ului nostru la necesitățile consumatorilor și optimizarea acestuia. Pe de altă parte, folosim măsurile de urmărire a datelor pentru evaluarea utilizării site-ului din punct de vedere statistic, și pentru optimizarea ofertei noastre pentru dvs. Aceste interese sunt considerate ca fiind legitime în sensul dispoziției sus menționate.

Scopurile de prelucrare a datelor și categoriile de date pot fi obținute din instrumentele corespunzătoare de urmărire a datelor.

b) Google Analytics
Pentru adaptarea site-ului nostru la nevoile consumatorilor și pentru optimizarea continuă a acestuia folosim Google Analytics, un serviciu de analiză web a firmei Google Inc. (https://www.google.de/ intl/de/about/) (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA; în continuare "Google"). În acest context se creează profile de utilizator pseudonime și se utilizează cookie-uri (vezi punctul 4). Informațiile generate de cookie-uri despre utilizarea site-ului de către dvs. precum

 • tipul și versiunea browser-ului,
 • sistemul operațional utilizat,
 • URL-ul de referință (pagina vizitată anterior),
 • numele de host al computerului care accesează site-ul (adresa IP),
 • ora de apelare a serverului,

vor fi transmise de către Google la un server din SUA și vor fi stocate acolo. Informațiile vor fi folosite pentru evaluarea utilizării site-ului, pentru întocmirea de rapoarte despre activitățile desfășurate pe site-ul și pentru a furniza alte servicii legate de utilizarea site-ului și de utilizarea internetului în scopul cercetării pieței și adaptării site-ului la nevoile consumatorilor. De asemenea, aceste informații vor fi trimise, după caz, și către terțe părți, dacă acest lucru este impus prin lege sau dacă aceste date sunt prelucrate de terțe părți la comandă. Adresa dvs. IP nu va fi combinată în nici un caz cu alte date Google. Adresele IP vor fi anonimizate, astfel nu este posibilă nicio asociere (mascarea adresei IP). Aveți posibilitatea să împiedicați instalarea cookie-urilor printr-o setare corespunzătoare a software-ului de browser; însă vă atragem atenția asupra faptului că, în acest caz nu veți putea utiliza integral toate funcțiile acestui site.

În plus, puteți împiedica colectarea datelor generate de cookie-uri și care se referă la utilizarea de către dvs. a site-ului (inclusiv adresa dvs. de IP), precum și prelucrarea acestor date de către Google, prin descărcarea și instalarea unei extensii de browser (https:// tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).

Ca alternativă la extensiile de browser, în special în cazul browser-elor de pe echipamente terminale mobile, puteți împiedica colectarea datelor de către Google Analytics dacă faceți clic pe acest link. Se plasează în acest caz un cookie opt-out, care împiedică colectarea viitoare a datelor dvs. dacă vizitați acest site. Cookie-ul opt-out este activ doar în acest browser și doar pentru site-ul nostru, fiind plasat pe aparatul dvs. Dacă ștergeți cookie-urile din acest browser, va trebui să plasați din nou cookie-ul opt-out.

Mai multe informații despre protecția datelor în legătură cu Google Analytics veți găsi în asistența Google Analytics (https://support.google.com/analytics/answer/ 6004245?hl=de).

c) Declarație de protectia datelor pentru utilizarea Google+
Compania noastră apare pe Google+. Furnizorul este Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, SUA). Dacă vizitați site-ul nostru Google+, prin browser-ul dvs. se creează automat o legătură directă cu serverele Google. Dacă în timpul vizitei dvs. pe site-ul nostru internet sunteți conectat la contul dvs. de utilizator personal, informațiile despre vizita dvs. pe site sunt transmise automat către Google. Vă informăm în mod expres, că nu avem nicio cunoștință despre conținutul datelor transmise. Mai mult, nu cunoaștem detalii despre utilizarea de către Google a acestor informații. Dacă nu doriți transmiterea și stocarea datelor dvs. de către Google, ieșiți din profilul dvs. Google+ în timp ce vizitați site-ul nostru.

Mai multe informații despre colectarea și prelucrarea datelor dvs. de către Google, precum și despre drepturile persoanelor afectate în această privință veți găsi în declarația de protectia datelor de la Google:http://www.google.com/policies/privacy/?hl=de

d) Hărți Google

Site-ul nostru folosește aplicația Hărți Google (Application Programming Interface) pentru prezentarea vizuală a informațiilor geografice (localizări geografice). Aplicația Hărți Google este operată de Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA. Prin utilizarea aplicației Hărți Google acceptați colectarea, prelucrarea și utilizarea de către Google sau de către un reprezentant Google sau furnizori terți a datelor colectate automat în timpul utilizării Hărți Google, precum și a datelor oferite de dvs.

Prin utilizarea aplicației Hărți Google sunt transmise informații despre utilizarea site-ului nostru, inclusiv adresa IP către un server Google din SUA și sunt stocate acolo. Transmiterea datelor în SUA poate prezenta riscuri din punct de vedere al legislației privind protecția datelor. În cazul în care nu doriți acest lucru, aveți posibilitatea de a dezactiva serviciul Hărți Google și de a împiedica transferul de date către Google. Pentru aceasta, trebuie să dezactivați JavaScript în browser-ul dvs. Vă atragem totuși atenția asupra faptului că, în acest caz nu veți putea utiliza afișarea hărților.

Mai multe informații despre colectarea, prelucrarea și utilizarea datelor de către Google, precum și despre drepturile persoanelor afectate în această privință veți găsi în declarația de confidențialitate de la Google pe pagina http://www.google.com/policies/privacy/?hl=de, precum și în condiții suplimentare de utilizare pentru Hărți Google, respectiv Google Earth pe pagina https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html

e) YouTube (videoclipuri)
Plug-in-urile de la YouTube.de/YouTube.com, pe care le folosim pe site-ul nostru, sunt operate de YouTube (LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066 SUA), reprezentat de Google Inc.. Dacă se apelează la aceste plug-in-uri pe site-ul nostru, se creează o legătură cu serverele YouTube. Astfel se transmite la serverul YouTube informația despre ce pagini ale site-ului nostru ați vizitat. Dacă sunteți conectat la YouTube în calitate de membru, YouTube poate aloca această informație (videoclipurile vizionate și comentariile) contului dvs. de utilizator personal. Colectarea datelor dvs. poate fi împiedicată prin ieșirea din cont. Declarația de confidențialitate de la YouTube este disponibilă pe pagina:https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

f) Google webfonts
Pentru a face conținutul corect și atractiv din punct de vedere grafic în toate browserele, folosim biblioteci de script-uri și biblioteci de fonturi pe acest site, cum ar fi: Google Webfonts (https://www.google.com/webfonts/). Fonturile web Google sunt transferate în memoria cache a browserului dvs. pentru a preveni încărcări multiple. Dacă browserul nu acceptă fonturi Google Web sau interzice accesul, conținutul va fi afișat într-un font standard.

Accesarea de biblioteci de script-uri sau de biblioteci de fonturi declanșează automat o conexiune cu operatorul bibliotecii. Este teoretic posibil - dar în prezent și neclar dacă și în ce scop - că operatorii de astfel de biblioteci colectează date. Politica de confidențialitate a operatorului de bibliotecă Google poate fi găsită aici: https://www.google.com/policies/privacy/

7. Drepturile persoanelor afectate

Aveți dreptul:

 • conform articolului 15 din Regulamentul general de protecția datelor să solicitați informații despre datele cu caracter personal prelucrate de noi. În special, puteți solicita informații despre scopurile de prelucrare a datelor, categoria datelor cu caracter personal, categoriile destinatarilor cărora au fost sau vor fi publicate datele dvs., durata de stocare planificată, existența dreptului la rectificarea, ștergerea, limitarea prelucrării sau dreptului la obiecţie, existența dreptului de a depune o plângere, originea datelor dvs., în cazul în care acestea nu au fost colectate de către noi, precum și despre existența unei proceduri decizionale automatizate, inclusiv realizarea de profiluri și, după caz, informații semnificative despre detaliile acestora;
 • conform articolului 16. din Regulamentul general de protecția datelor de a solicita, fără întârziere, corectarea datelor inexacte sau completarea datelor dvs. cu caracter personal stocate de noi;
 • conform articolului 17. din Regulamentul general de protecția datelor de a solicita ștergerea datelor dvs. cu caracter personal stocate de noi, atâta timp cât prelucrarea acestora nu este necesară pentru exercitarea dreptului la libertatea de exprimare și informare, pentru a respecta o obligație legală, pentru interesul public comunitar, sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unor drepturi în justiție;
 • conform articolului 18. din Regulamentul general de protecția datelor de a solicita restricționarea prelucrării datelor dvs. cu caracter personal, în măsura în care acuratețea datelor este contestată de dvs., prelucrarea este ilegală, însă refuzați ștergerea acestora și noi nu mai avem nevoie de datele acestea, însă dvs. aveți nevoie de ele pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unor drepturi în justiție sau conform articolului 21. din Regulamentul general de protecția datelor ați înaintat obiecție împotriva prelucrării acestora;
 • conform articolului 20. din Regulamentul general de protecția datelor de a solicita primirea datelor dvs. cu caracter personal pe care ni le-ați pus la dispoziție, într-un format structurat, de uz curent, și care să poată fi procesat computerizat sau transmiterea acestora la o altă persoană responsabilă;
 • conform articolului 7., aliniatul 3 din Regulamentul general de protecția datelor de a revoca oricând consimțământul pe care ni l-ați acordat o singură dată. Ca urmare, nu mai putem continua pe viitor prelucrarea datelor care aveau la bază acest consimțământ și
 • conform articolului 77. din Regulamentul general de protecția datelor să depuneți plângere la o autoritate de supraveghere. În general, vă puteți adresa în acest scop autorității de supraveghere de la locul dvs. de ședere obişnuit sau de la locul de muncă sau de la sediul companiei noastre.

8. Dreptul la obiecţie

Atâta timp cât datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate în baza intereselor legitime conform articolului 6, aliniatul 1, teza 1, litera f din Regulamentul general de protecția datelor, aveți dreptul, conform articolului 21 din Regulamentul general de protecția datelor, de prelucrare a datelor dvs. cu caracter personal, cu condiția să existe motive rezultate din situația dvs. specifică sau dacă obiecţia este orientată împotriva marketingului direct. În ultimul caz aveți un drept la obiecţie general, care va fi executat de noi fără denumirea unei situații specifice.

Dacă doriți să vă exercitați dreptul dvs. de revocare sau de obiecţie, este suficient să ne trimiteți un e-mail la adresa datenschutz@ds-bremen.de

9. Securitatea datelor

În cadrul vizitei site-ului nostru internet, utilizăm procedura SSL utilizată pe scară largă (Secure Socket Layer) în combinație cu cel mai înalt nivel de criptare actual a datelor, sprijinit de browser-ul dvs. În general, este vorba de o criptare de 256 biți. Dacă browser-ul dvs. nu sprijină criptarea de 256 biți, recurgem în locul acesteia la tehnologia v3 cu 128 biți. Dacă o pagină a site-ului nostru este utilizată criptat, veți recunoaște acest lucru după prezentarea simbolului cheie, respectiv lacăt în stare închisă, în bara de stare din partea de jos a browser-ului dvs.

Pe lângă aceasta, luăm măsuri de securitate tehnice și organizatorice adecvate pentru a proteja datele dvs. împotriva manipulărilor accidentale sau intenționate, pierderii parțiale sau complete, distrugerii sau împotriva accesării lor de către terțe părți neautorizate. Măsurile noastre de securitate vor fi îmbunătățite în permanență conform dezvoltării tehnologice.

10. Actualitatea și modificarea acestei declarații de protectia datelor

Această declarație de protectia datelor este valabilă în prezent, fiind ediția din mai 2018.

Prin dezvoltarea continuă a site-ul nostru internet și astfel și a ofertei noastre sau din cauza dispozițiilor legale, respectiv administrative modificate poate fi nevoie de modificarea acestei declarații. Declarația actuală poate fi accesată și tipărită oricând de pe site-ul https:// www.carddrive.de/de/datenschutz.html.